1 av 10 tvingas låna för att klara utgifter

I spåren av Covid-19 är det många hushåll som fått ekonomiska svårigheter. Det gäller såväl i Sverige, som i resten av Europa och världen i stort, då pandemin har spridit sig vitt och brett. Enligt en undersökning från Intrum, där 4 800 personer från 24 länder deltagit, svarade 1 av 3 svenskar att de upplevde stress över sin ekonomi redan så tidigt som i maj, då undersökningen gjordes. Liknande siffror går enligt Intrum att hitta i övriga nordiska länder – med 3 av 10 i Norge, 4 av 10 i Finland och 2 av 10 i Danmark som svarade att de upplever en stress över sin ekonomiska situation.

Många behöver låna för att få ekonomin att gå ihop

I samband med att många hushåll har fått en försämrad ekonomi på grund av rådande pandemi, är det flera som tvingas ta till extremare åtgärder för att få ekonomin att gå ihop i slutet av månaden. Så mycket som 9 procent av de svenska hushållen uppger att de har tvingats låna pengar för att klara ekonomin. Motsvarande siffra för Europa är 19 procent.

Det tyder på att Sverige ändå klarat sig bättre än genomsnittet för Europa, även om 9 procent också är en hög siffra. En anledning till att svenskar kanske inte behövt låna i lika stor utsträckning tros vara att Sverige valt en medelväg där man inte stängt ned hela landet, utan ändå låtit många verksamheter hålla öppet. Det har gjort att fler kunnat behålla jobbet.

Peter Storåkers, Commercial Director på Intrum i Sverige, tror dock inte på någon ekonomisk ljusning inom det närmsta. I en kommentar till resultatet säger han: ”Vi förutspår att fler och fler kommer ha växande behov av skuldhantering för att klara vardagsekonomin i den pågående pandemin. Speciellt utsatta är de som har låga inkomster och ett begränsat sparande, exempelvis småbarnsfamiljer och yngre. Dessa kämpade redan tidigare med sin privatekonomi”.

Samtidigt visar undersökningen att 30 procent av de svarande har valt att minska sina utgifter till följd av pandemin. På så sätt kan man utöka sitt sparande och skapa en bättre utgångspunkt ifall man skulle drabbas av plötslig arbetslöshet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *